Zámky a hrady na dolním toku Divoké Orlice

Častolovice, městečko v podhůří Orlických hor, jsou známé díky místnímu renesančnímu zámku. Častolovice spolu s dalšími pozoruhodnými sídly na Divoké Orlici – Kostelcem nad Orlicí, Doudlebami nad Orlicí, hrady Potštejnem a Liticemi – tvoří pět skvostů české historické architektury. Pět ukázek dobového života od 13. do 20. století. Připočtete-li nedaleké oblastní centrum Rychnov nad Kněžnou, město podorlických muzeí, je zřejmé, že návštěva tohoto kraje bude stát za to.

Zámek v Častolovicích a park Zámek v Častol. a park Zámek v Častolovicích Zámek v Častolovicích Divoká Orlice Divoká Orlice

Osu oblasti tvoří dolní polovina řeky Divoké Orlice. Říčka opustí návrší Orlických hor, za Žamberkem si proráží cestu mezi strmými lesnatými kopci. Hrady Litice a Potštejn zvýšky shlížejí na klikaté romantické údolí řeky. Pak se řeka zklidní a mírně zvlněnou rovinou plyne k Týništi, kde se stéká se svou sestrou Tichou Orlicí. Přitom míjí tři krásné zámky, perly podorlického kraje – Doudleby, Kostelec a Častolovice. Z nich je zámek Častolovice nejznámější. A právem se řadí mezi nejkrásnější zámky v celé zemi. Navíc není jen zakonzervovanou připomínkou historie – je obydlen, citlivě spravován, otevřen návštěvníkům i různým společenským akcím. Sídlo je centrem kulturního života. O tom se každoročně přesvědčují desítky tisíc návštěvníků, kteří obdivují nádherné interiéry, rozlehlý anglický park a zámecký zvěřinec, oslavují významné životní události nebo navštíví koncert či výstavu.

Zámek v Kostelci nad Orlicí Zámek v Kostelci nad Orl. Rozhledna Vrbice Rozhledna Vrbice Hrad Litice Hrad Litice

Zámek Častolovice leží v půvabném kraji, uprostřed čisté přírody, obklopené lesy, rybníky a řekami, a přitom na významných dopravních tepnách: po staletí tudy vedla Císařská silnice (dnes známá "jedenáctka") z Hradce Králové na severní Moravu. Železnice tu tvoří křižovatku – z hradecké rychlíkové trati míří odbočka do bývalého okresního města Rychnova nad Kněžnou. Podorlicko se svým mírně zvlněným reliéfem je zároveň obvyklým cílem milovníků cyklistiky. Navíc je to odtud jen kousek do Orlických hor.

Zámek v Doudlebách nad Orlicí Zámek v Doudl. nad Orl. Zámek Potštejn Zámek Potštejn Hrad Potštejn Hrad Potštejn

Kde nás najdete

mapka

Místa v okolí

Rychnov nad Kněžnou Kostelec nad Orlicí Doudleby nad Orlicí Litice Hrad Potštejn